Terugvorderen waarborgsom

Wij kunnen je borg terugvorderen

Binnen drie maanden na de einddatum van je huurovereenkomst dient de verhuurder jou de borg terug te betalen. Als de verhuurder de borg niet terugbetaalt, kan Frently jou helpen om de borg terug te krijgen.

Bij aanvang van je huurovereenkomst betaal je doorgaans een waarborgsom aan je verhuurder. Dit bedrag krijg je na afloop van je huurperiode terug als je de woning in goede staat oplevert. De waarborgsom moet worden terugbetaald binnen een termijn van drie maanden na het einde van de huurovereenkomst, of de termijn die in het huurcontract staat vermeld. Een verhuurder mag de waarborgsom enkel inhouden als hij kan aantonen dat je de woonruimte niet in dezelfde staat van onderhoud hebt opgeleverd als de onderhoudsstaat waarin je de woonruimte hebt ontvangen.

Let op! Hebben jij en je verhuurder bij aanvang van de huurovereenkomst geen inspectierapport opgemaakt? Dan ligt de bewijslast omtrent de onderhoudsstaat bij de verhuurder. Bovendien, als jouw huisbaas van mening is dat jij de woning niet goed hebt opgeleverd, dan moet hij je eerst de kans geven om de situatie zelf op te lossen, voordat hij allerlei schoonmaak- of herstelkosten maakt.

Een voorbeeld

David heeft € 800,- betaald aan zijn verhuurder als waarborgsom. Hij zegt de huur tijdig op en overhandigt de verhuurder op de laatste dag van de huurovereenkomst de sleutel. Na drie maanden heeft David zijn volledige waarborgsom nog steeds niet terug gekregen. De verhuurder geeft David slechts € 300,- terug. Volgens hem heeft David de woonruimte niet schoon opgeleverd en heeft de verhuurder kosten gemaakt voor schoonmaak.

David en zijn verhuurder verschillen van mening omtrent de vraag of de woonruimte schoon is opgeleverd. David zegt van wel, maar de verhuurder zegt van niet. Aangezien hier bij aanvang van de huurovereenkomst geen inspectierapport is opgemaakt, dient de verhuurder te bewijzen wat de onderhoudsstaat van de woning was op de ingangsdatum. Omdat de verhuurder dit niet kan bewijzen, dient de verhuurder de overige € 500,- alsnog over te maken.

Heb jij je waarborgsom ook niet terug gekregen? Neem dan contact met ons op!

Maak een afspraak