Mag mijn verhuurder zonder toestemming in mijn huis komen?

Of valt dit onder huisvredebreuk?

Mag mijn verhuurder zonder toestemming in mijn huis komen?

Regelmatig krijgen wij op kantoor de vraag of een huisbaas de gehuurde woning zomaar mag betreden. Voor huurders, verhuurders en zelfs voor de politie is het niet altijd duidelijk hoe om te gaan met zulke gevallen. Dit vraagt klaarblijkelijk om wat opheldering.

Wat is huisvredebreuk?

Als een verhuurder zonder toestemming jouw huis binnenkomt, kan dit onder omstandigheden worden aangemerkt als huisvredebreuk. Iemand pleegt huisvredebreuk als hij/zij wederrechtelijk een woning binnengaat of verblijft in een woning dat bij een ander in gebruik is, en hij/zij weigert te vertrekken als de gebruiker van de woning hierom vraagt. Huisvredebreuk is strafbaar gesteld in artikel 138 van ons wetboek van strafrecht, en is als volgt omschreven:

  1. Hij die in de woning of het besloten lokaal of erf, bij een ander in gebruik, wederrechtelijk binnendringt of, wederrechtelijk aldaar vertoevende, zich niet op de vordering van of vanwege de rechthebbende aanstonds verwijdert, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste zes maanden of geldboete van de derde categorie.
  2. Hij die zich de toegang heeft verschaft door middel van braak of inklimming, van valse sleutels, van een valse order of een vals kostuum, of die, zonder voorkennis van de rechthebbende en anders dan ten gevolge van vergissing binnengekomen, aldaar wordt aangetroffen in de voor de nachtrust bestemde tijd, wordt geacht te zijn binnengedrongen.
  3. Indien hij bedreigingen uit of zich bedient van middelen geschikt om vrees aan te jagen, wordt hij gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste een jaar of geldboete van de derde categorie.
  4. De in het eerste en derde lid bepaalde gevangenisstraffen kunnen met een derde worden verhoogd, indien twee of meer verenigde personen het misdrijf plegen.

“ook het ongewenst binnendringen van een studentenkamer kan worden beschouwd als huisvredebreuk”

Is het binnenkomen in de gemeenschappelijke ruimten strafbaar?

Zoals in het bovenstaande wetsartikel te lezen valt, wordt de term ‘woning’ gebruikt. Maar valt de hele woning hier onder of alleen een privé studentenkamer? De wetgever hanteert een objectieve definitie van het begrip woning; de ruimte moet kenbaar zijn als woning. Het gaat daarbij om ruimtes die tot exclusief verblijf voor een persoon of voor een beperkt aantal in een gemeenschappelijke huishouding levende personen ingericht en bestemd is. Een woonruimte is eveneens tot exclusief verblijf voor een aantal in een gemeenschappelijke huishouding levende personen (jij en jouw huisgenoten) bestemd. Hieruit volgt dat ook het ongewenst binnenkomen van een woonkamer kan worden beschouwd als huisvredebreuk. Een verhuurder pleegt dus ook huisvredebreuk wanneer hij zonder toestemming de gemeenschappelijke ruimten betreedt, en hij niet weggaat als jij daarom vraagt.

Mag mijn verhuurder zonder aankondiging werkzaamheden verrichten?

Als jij last hebt van onderhoudsgebreken in je woning, dan dient jouw verhuurder deze gebreken zo snel mogelijk te verhelpen. Doet jouw verhuurder dit niet, dan heb je recht op een tijdelijke huurverlaging vanwege de aanwezigheid van deze gebreken. Is jouw verhuurder wél bereid om deze gebreken te verhelpen? Fantastisch! Als huurder dien jij in dat geval je medewerking te verlenen aan deze reparatiewerkzaamheden. Maar let wel, de verhuurder mag niet zomaar zelf beslissen wanneer hij deze werkzaamheden uit wil voeren. Jouw huisbaas dient vooraf een afspraak met jou te maken omtrent welke werkzaamheden hij wil uitvoeren en wanneer hij deze reparaties wil uitvoeren. Komt het voorgestelde tijdstip niet uit? In dat geval, mag je het voorstel afwijzen. Kom in dat geval zelf met een aantal alternatieve tijdstippen.

Maar hoe zit het als een klusjesman in het kader van de werkzaamheden de woning wil betreden, verandert dit de zaak? Nee, zonder uitdrukkelijke toestemming mag ook een klusjesman niet in jouw woning komen. Mocht hij dit toch doen, dan kun je hem wegsturen, en doet hij dit niet, dan is er sprake van huisvredebreuk.

Wat te doen bij huisvredebreuk

Stap 1
Als jouw verhuurder zonder toestemming en aankondiging de woning binnenkomt, kun je hem/haar wijzen op de verplichtingen die hij/zij heeft als huurbaas. Zo kun je hem vertellen dat hij de woning slechts in overleg mag betreden. Vraag vriendelijk of je huisbaas de volgende keer overleg voert omtrent een voorgenomen bezoek.

Stap 2
Heb je stap 1 geprobeerd, maar komt de huisbaas het huis toch weer binnen zonder voorafgaand overleg? Geef ter plaatse aan dat je erg veel waarde hecht aan jouw privacy, dat je dit al eerder hebt aangegeven en dat het ongevraagd binnenkomen volgens de wet niet is toegestaan. Meld hem/haar rustig dat dit de laatste keer is dat je dit vriendelijk vraagt, en dat je de volgende keer minder vriendelijk voor hem/haar bent.

Stap 3
Werkt de vriendelijke aanpak niet bij jouw verhuurder? Pak je mobieltje erbij, start een video-opname en vraag je verhuurder twee maal dringend het huis te verlaten. Zorg dat je deze vragen, alsmede de aanwezigheid van je verhuurder in jouw huis op camera hebt vastgelegd. Geef aan dat je de politie belt als hij/zij niet weggaat. Voor huisvredebreuk mag je 112 bellen. Dring bij de politie-agent die jouw woonruimte bezoekt aan op een aangifte. Helaas komt het vaak voor dat een agent bij huisvredebreuk gepleegd door een verhuurder niet meteen wil overgaan tot het opnemen van een aangifte.

Heb jij last van een huurbaas die onaangekondigd je woning betreedt? Neem dan gerust vrijblijvend contact op met Frently.

Maak een afspraak

Leave a Reply

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.