Eindafrekening servicekosten

Vraag de te veel betaalde servicekosten terug

Veel verhuurders vragen naast de kale huurprijs ook een maandelijks bedrag voor de servicekosten. Servicekosten zijn alle kosten die je betaalt voor bijkomende leveringen en diensten. De meest voorkomende servicekosten zijn gas, elektriciteit, water, internet, TV, stoffering en meubilering. Servicekosten zijn altijd bedoeld als voorschotbedrag. Elke maand betaal je een bepaald bedrag aan je verhuurder. Aan het einde van elk kalenderjaar dient je verhuurder vervolgens te berekenen hoeveel je daadwerkelijk hebt verbruikt. Deze eindafrekening servicekosten dient je verhuurder uiterlijk binnen zes maanden na het einde van het jaar te verstrekken, dus uiterlijk op 30 juni.

Indien blijkt dat je te veel voorschotten hebt betaald, heb je recht op terugbetaling van het te veel betaalde bedrag. Heb jij nog nooit geld terug gekregen van je verhuurder? Maak dan een afspraak met Frently om de onverschuldigd betaalde servicekosten van je huisbaas terug te vorderen.

Een voorbeeld

In het huurcontract van Mieke staat dat ze elke maand € 70,- servicekosten betaalt en € 55,- overige kosten. In totaal betaalt ze dus € 125,- per maand aan servicekosten. Mieke woont sinds 1 juli 2016 samen met drie huisgenoten in haar woning. Mieke heeft nog nooit een afrekening ontvangen van haar verhuurder.

In 2016 waren de daadwerkelijke kosten voor gas, water, elektra en de overige door de verhuurder geleverde diensten € 2.000,-. Mieke heeft in 2016 6 x € 125,00 = € 750,00 betaald. Het totale bedrag van € 2.000,- dient te worden gedeeld door vier huurders. Mieke heeft 6 van de 12 maanden in de woning gewoond. Ze heeft dus recht op een terugbetaling van € 500,00.

Heb jij nog nooit een afrekening gezien? Frently kan helpen om te veel betaalde servicekosten terug te vorderen over de jaren 2016, 2017 en 2018 (ook nadat je bent verhuisd naar een andere woning).

NB: Het gemiddelde verbruik voor gas, water en elektra is bij kamerverhuur € 50,- per maand. Bij appartementen is het gemiddelde verbruik € 80,- per maand. Indien jouw voorschot hoger is dan het gemiddelde verbruik, is de kans erg groot dat je te veel hebt betaald.

Maak een afspraak