Moet ik het Noordelijk Belastingkantoor betalen?

Welke belastingen komen voor rekening van de huurder?

Moet ik het Noordelijk Belastingkantoor betalen?

Iedereen die een zelfstandige woonruimte huurt, krijgt elk jaar rond januari of februari een aantal rekeningen om belastingen te betalen voor het betreffende jaar. Vanuit het Noordelijk Belastingkantoor wordt onder meer een aanslag opgelegd voor het betalen van de afvalstoffenheffing, watersysteemheffing ingezetenen en zuiveringsheffing. Wat zijn deze belastingen eigenlijk en moet jij deze betalen?

Als je een kamer of appartement huurt, dan betaal je hiervoor een kale huurprijs. De kale huurprijs is de huurprijs die jij betaalt voor het gebruik van de woonruimte (en deze huurprijs mag niet hoger zijn dan de wet voorschrijft!). Het gaat daarbij om de oppervlakte en voorzieningen die aanwezig zijn in de woning.

Naast de kale huurprijs betaal je ook een voorschotbedrag voor servicekosten. Servicekosten zijn alle kosten voor leveringen en diensten die je verhuurder verzorgt, zoals gas, elektra, water, internet, schoonmaak etc. Deze voorschotbedragen moeten elk jaar netjes met jou worden afgerekend, waarbij het daadwerkelijke verbruik wordt vergeleken met de bedragen die jij elke maand al vooruit hebt betaald. Heb jij voor je huidige of vorige woning nooit een afrekening ontvangen? Mail ons dan even met je huurcontract of maak een afspraak om te kijken of je hiervoor nog geld hoort terug te krijgen.

Waarschijnlijk dacht je dat je met de maandelijkse betaling van de huur en servicekosten klaar was. Helaas hebben wij slecht nieuws voor je! Naast deze kosten bestaan er voor huurders ook nog gemeentelijke belastingen die moeten worden betaald. De heffingen staan los van de kale huurprijs en de servicekosten. Afhankelijk van de heffing en de afspraken die jij hierover met je verhuurder hebt gemaakt, dienen deze door de huurder of de verhuurder te worden betaald. In deze blog hebben wij een opsomming gemaakt van de gemeentelijke belastingen en heffingen.

De afvalstoffenheffing

De afvalstoffenheffing is een gemeentelijke belasting die wordt geheven van alle inwoners van de Gemeente Groningen. Deze heffing moet je betalen omdat de gemeente het huisvuil dat jij in een container deponeert, ophaalt en verwerkt.

Iedereen moet afvalstoffenheffing betalen. Ook als je weinig of geen afval hebt. De hoogte van de aanslag die aan jou wordt opgelegd, hangt af van het aantal ingeschreven bewoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Per woning wordt één aanslag opgelegd. Deze aanslag wordt verstuurd naar de oudste bewoner van het adres en dient vervolgens door jou en je huisgenoten gezamenlijk en evenredig te worden voldaan.

Voor kamers geldt dat de aanslag voor afvalstoffenheffing vaak aan de verhuurder wordt opgelegd. Jouw verhuurder mag deze aanslag in dat geval (naar evenredigheid) aan jou doorberekenen. Let op! De afvalstoffenheffing valt niet onder het voorschot servicekosten dat jij elke maand betaalt. De verhuurder levert hier namelijk geen dienst voor, en servicekosten zijn de kosten die je aan de verhuurder betaalt voor de diensten die hij/zij levert. Je dient afvalstoffenheffing daarom los van de servicekosten aan je verhuurder te betalen.

Ontvang jij een verzoek van je verhuurder om de afvalstoffenheffing te betalen? Doe dit dan zo snel mogelijk. Als je het bedrag niet in één keer kunt betalen, vraag dan aan je huisbaas of een betaling in termijnen tot de mogelijkheden behoort.

Watersysteemheffing ingezetenen

De watersysteemheffing is een heffing die je moet betalen om wateroverlast en overstromingen te voorkomen. Het gaat hierbij om de taken van het waterschap, zoals bijvoorbeeld voor het onderhouden van dijken.

De watersysteemheffing ingezetenen betreft een vast bedrag per woonruimte en wordt over het algemeen opgelegd aan de hoofdbewoner van zelfstandige woonruimten. Degene die de aanslag ontvangt, is belastingplichtig. Deze persoon dient de aanslag te betalen. Heb je medebewoners? Vraag hen dan een evenredig deel van de aanslag aan jou te voldoen. De belasting geldt namelijk per woonruimte, niet per persoon.

Soms wordt de watersysteemheffing ingezetenen opgelegd aan jouw verhuurder. Jouw verhuurder mag deze aanslag aan jou doorberekenen als jullie dit zijn overeengekomen in je huurcontract. Hebben jij en je verhuurder hierover niets afgesproken? Dan is er geen contractuele of wettelijke grondslag om dit bedrag aan jou door te berekenen en hoef jij dit bedrag volgens ons niet te betalen.

NB Als jouw verhuurder de aanslag voor watersysteemheffing ingezetenen heeft ontvangen, dient hij/zij bezwaar te maken tegen deze aanslag met als reden dat hij/zij niet ingezetene is. De aanslag wordt vervolgens (als alles correct verloopt) opgelegd aan de oudste bewoner van jouw woonruimte. Deze bewoner kan vervolgens eventueel volledige kwijtschelding aanvragen (zie hieronder voor meer informatie).

Zuiveringsheffing

Ten slotte dien je soms ook zuiveringsheffing te betalen. Deze heffing wordt opgelegd aan iedereen die afvalwater afvoert op het gemeentelijke riool. Als je doucht, een wasje draait of de afwas hebt gedaan, dan stroomt het afvalwater weg. Vóórdat dit vuile water in de natuur terechtkomt, gaat het eerst naar een installatie om het water schoon te maken. Op deze manier kan ons afvalwater weer ‘schoon’ de natuur in.

De hoogte van de aanslag zuiveringsheffing hangt af van het aantal bewoners dat staat ingeschreven op jouw woonadres. Als je alleen woont, dan betaal je voor één vervuilingseenheid. Woon je samen met één of meerdere bewoners, dan betaal je altijd voor drie vervuilingseenheden. Je betaalt dus óók voor drie vervuilingseenheden als je maar met twee personen in één huis woont.

Soms wordt de zuiveringsheffing opgelegd aan jouw verhuurder. Jouw verhuurder mag deze aanslag aan jou doorberekenen als jullie dit zijn overeengekomen in je huurcontract. Hebben jij en je verhuurder hierover niets afgesproken? Dan geldt ook hier weer dat er geen contractuele of wettelijke grondslag bestaat om dit bedrag aan jou in rekening te brengen.

NB Als jouw verhuurder de aanslag voor zuiveringsheffing heeft ontvangen, dan dient hij/zij bezwaar te maken tegen deze aanslag met als reden dat hij/zij niet de bewoner is. De aanslag wordt vervolgens (als alles correct verloopt) opgelegd aan de oudste bewoner van jouw woonruimte. Jouw medebewoner kan vervolgens eventueel volledige kwijtschelding aanvragen (zie hieronder voor meer informatie).

Rioolheffing

Rioolheffing is een heffing die wordt geheven voor het aanleggen en onderhouden van de riolering. Deze belasting dient te worden betaald door de eigenaar van een woning. Als huurder hoef je de rioolheffing niet te betalen omdat het geen gebruikersbelasting betreft.

Watersysteemheffing gebouwd

Watersysteemheffing gebouwd is, net als watersysteemheffing ingezetenen een heffing die wordt geheven om wateroverlast en overstromingen te voorkomen. Deze belasting dient te worden betaald door de eigenaar van een woning. Als huurder hoef je deze kosten nooit te betalen omdat het geen gebruikersbelasting betreft.

Onroerende zaak-belasting (OZB)

De onroerende zaak-belasting is een belasting die moet worden betaald door de eigenaar van een woning. Een verhuurder kan deze belasting nooit aan zijn huurder doorbelasten. Dit kan dus ook niet als dit wel in het huurcontract staat. Zo’n clausule levert namelijk een onredelijk voordeel op in de zin van artikel 7:264 Burgerlijk Wetboek en is daarom nietig.

Kwijtschelding aanvragen

Heb jij een aanslag ontvangen van het Noordelijk Belastingkantoor? Kijk dan zo snel mogelijk of jij in aanmerking komt voor kwijtschelding van de gemeentelijke belastingen. Kwijtschelding wil zeggen dat je geen of minder geld hoeft te betalen.

We verwijzen je graag naar de website van het Noordelijk Belastingkantoor om te zien welke voorwaarden en regels gelden voor het aanvragen van kwijtschelding.

Heb jij een eindafrekening van je verhuurder ontvangen waar ook de belastingen en heffingen op worden genoemd? Of heb je een andere vraag over de gemeentelijke belastingen? Maak gerust een gratis afspraak.

Maak een afspraak

Leave a Reply

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.