Kan ik servicekosten terugvragen?

Kan ik servicekosten terugvragen?

Een huurprijs bestaat altijd uit twee delen, namelijk de kale huurprijs en een voorschot servicekosten. De kale huurprijs betaal je voor het gebruik van je woonruimte. De servicekosten worden betaald voor de diensten die jouw verhuurder levert. Die diensten zien meestal op de levering van gas, water en elektra, maar soms ook op de levering van internet, televisie en/of stoffering en meubilering.

Het voorschotbedrag servicekosten

Zoals de naam je wellicht al doet vermoeden, betreft dit een voorschotbedrag. Dit houdt in dat een verhuurder aan het eind van het jaar moet kijken hoeveel je hem aan voorschotten hebt betaald. Dit bedrag dient hij te vergelijken met de kosten die jouw verhuurder daadwerkelijk heeft betaald aan de energieleverancier en internet- en televisieprovider. Het verschil tussen deze beide bedragen dien je terug te krijgen, of in uitzonderlijke gevallen, bij te betalen. Alle servicekosten moeten worden afgerekend. Het maakt niet uit welke naam jouw verhuurder aan de servicekosten heeft gegeven in jouw huurovereenkomst, afrekenen is verplicht (dus ook de overige kosten, privaatrechtelijke kosten, vaste kosten, voorschotbedrag servicekosten etc.).

Stoffering en meubilering

Stel dat jouw verhuurder ook laminaat heeft mee verhuurd. Dan mag hij hiervoor elke maand een bepaald bedrag vragen. Dit hangt samen met de afschrijving van deze zogenoemde roerende zaken. Een laminaatvloer wordt gezien als duurzaam, je kunt hier namelijk gedurende een langere periode gebruik van maken zonder dat deze vloer dusdanig is beschadigd dat deze moet worden vervangen. Stel dat het leggen van de vloer € 1.000,= heeft gekost. Dan mag jouw verhuurder hiervoor tien jaar lang een vergoeding vragen.

€ 1.000,= gedeeld door tien jaar gedeeld door twaalf maanden, is € 8,33. De verhuurder mag voor deze laminaatvloer dan een vergoeding van € 8,33 per maand in rekening brengen. Voor alle meubels die de verhuurder mee verhuurt, dient hij dezelfde berekening te maken als hierboven.

De eindafrekening servicekosten

Als de verhuurder heeft uitgerekend welk bedrag hij in dat kalenderjaar aan de energieleverancier en televisie / internetprovider heeft betaald, en hoeveel hij voor de stoffering en meubilering bij jou in rekening mag brengen, is de afrekening klaar. Je verhuurder is verplicht elk jaar met jou af te rekenen, en het verschil tussen het betaalde bedrag en de daadwerkelijke verbruikskosten terug te betalen. Andersom geldt ook dat als blijkt dat jij te weinig voorschotten hebt voldaan, jij het tekort aan je verhuurder moet overmaken.

Gemiddelde kosten

Huur jij een kamer? Dan liggen de gemiddelde verbruikskosten rond de € 60,- per maand voor de levering van gas, water en elektra. De kosten voor internet en televisie zijn meestal zo’n € 10,- per maand en als jouw verhuurder een vloer en/of gordijnen heeft meegeleverd, kun je hiervoor zo’n € 10,- per maand berekenen.

Voor een klein appartement (een studio) liggen de gemiddelde verbruikskosten voor gas, water en elektra rond de € 75,- per maand. De kosten voor internet en televisie zijn hierbij afhankelijk van het aantal overige bewoners waarmee je de aansluiting moet delen, maar ook hier zit je met circa € 10,- per maand wel goed. Bereken ook weer ongeveer € 10,- per maand voor de vloer en/of gordijnen als deze zijn mee verhuurd.

Voor een wat groter appartement liggen de gemiddelde verbruikskosten voor gas, water en elektra rond de €85,- per maand, afhankelijk van het aantal personen dat gebruik maakt van de woning. Voor een eigen internet- en televisie aansluiting betaal je al gauw zo’n € 25,- per maand. Voor stoffering en meubilering kun je rekenen met een schatting van € 15,- per maand.

Afrekenen voor 1 juli

Een eindafrekening servicekosten moet altijd vóór 1 juli van het opvolgende jaar aan jou als huurder verstrekt worden. Voor het kalenderjaar 2017 moet de eindafrekening dus vóór 1 juli 2018 aan jou zijn verstuurd. Voor het kalenderjaar 2018 betreft de deadline voor het verstrekken van de afrekening 1 juli 2019 en voor het kalenderjaar 2019 moet jij uiterlijk op 30 juni 2020 een afrekening hebben gezien.

Bovenstaande deadlines worden niet anders als jij halverwege het jaar de woonruimte hebt verlaten. De plicht om af te rekenen blijft bestaan, op uiterlijk 30 juni van het jaar nadat jij bent verhuisd.

Het is mogelijk om te veel betaalde servicekosten terug te vorderen tot 2,5 jaar nadat dit kalenderjaar voorbij is. Voor de jaren 2015 en de jaren daarvoor kun je helaas geen servicekosten meer terugvorderen, maar voor 2016, 2017, 2018 en 2019 wél.

Een uitzondering betreft contracten waarbij de kale huurprijs boven de € 710,68 is gelegen. In dat geval is het mogelijk om de servicekosten terug te vorderen tot vijf jaar nadat het kalenderjaar is verstreken.

Ik heb geen afrekening ontvangen

Wanneer je geen afrekening hebt ontvangen of je hebt wel een afrekening ontvangen maar je vraagt je af of deze wel klopt, kun je Frently inschakelen om een procedure te starten bij de Huurcommissie. Dit kan ook als je inmiddels al niet meer in de woonruimte woont of in het buitenland verblijft. Wij vragen de Huurcommissie dan om te bepalen hoeveel servicekosten jij in een bepaald jaar aan je verhuurder had moeten betalen. De Huurcommissie doet dan een bindende uitspraak over jouw betalingsverplichting in een bepaald kalenderjaar. Na de uitspraak, zullen wij de door jou teveel aan de verhuurder betaalde servicekosten voor jou terugvorderen.

Maak een afspraak

Hoe ziet een procedure bij de Huurcommissie eruit?

Een procedure bij de Huurcommissie duurt over het algemeen zo’n zes tot acht maanden, afhankelijk van de complexiteit van jouw procedure en het aantal verzoekschriften dat de Huurcommissie dat jaar al heeft ontvangen.

De procedure start met het indienen van een verzoekschrift. Hiervoor hebben wij wat gegevens van jou nodig omtrent de oppervlakte van jouw woonruimte, het aantal medebewoners dat gebruik maakt van de voorzieningen, een eventuele einddatum van de huurovereenkomst etc. Nadat het verzoekschrift is ingediend, zal de Huurcommissie ons laten weten dat de procedure officieel is gestart. Dit is het moment dat ook de verhuurder bericht krijgt van het afrekeningsverzoek.

Een rapporteur van de Huurcommissie zal de verhuurder vragen om facturen op te sturen om het voorschotbedrag dat hij in rekening heeft gebracht te verantwoorden. Stuurt de verhuurder geen facturen? Dan wordt gerekend met normverbruiken voor gas, water en elektra en wordt jouw betalingsverplichting voor de overige geleverde diensten op € 0,- gesteld. Meestal verstrekt de verhuurder wel facturen. In dat geval wordt er een rapport van onderzoek opgesteld. Dit rapport en de nota’s worden door Frently gecontroleerd en besproken tijdens een zitting bij de Huurcommissie. Je bent als huurder niet verplicht om mee te gaan naar zo’n zitting, dus het is geen probleem als je bent verhuisd naar een ander land of een andere stad.

Nadat de zitting heeft plaatsgevonden, doet de Huurcommissie uitspraak. Deze uitspraak ontvangen we zo’n zes weken na de zittingsdatum. Helaas horen we tijdens de zitting nog niet wat de uitslag is, maar zodra we de uitspraak hebben ontvangen, ontvang jij deze per email.

Ten slotte zorgen wij ervoor dat jouw (voormalige) verhuurder de te veel betaalde servicekosten terugbetaalt. Pas nadat de verhuurder het teveel betaalde bedrag heeft terugbetaald, is de procedure afgerond.

Kosten van een procedure

Frently werkt op basis van no cure, no pay. Dit houdt in dat je ons enkel een vergoeding bent verschuldigd als wij daadwerkelijk een bedrag aan servicekosten voor jou terug hebben gekregen. De vergoeding die wij rekenen bedraagt 40% van het teruggevorderde bedrag. Dit bedrag is inclusief BTW en procedurekosten. Aangezien wij eerst het geld van je verhuurder terugvorderen voordat je ons iets bent verschuldigd, is het dus in feite de verhuurder die betaalt voor onze diensten.

Een voorbeeld

Lisa huurt sinds 1 januari 2016 een kamer en zij betaalt € 120,- per maand aan voorschot servicekosten. Ze woont in een huis met drie huisgenoten. Haar verhuurder levert gas, water, elektra en internet.

Op basis van de facturen van het energiebedrijf van 2016 heeft Lisa samen met haar huisgenoten voor € 1.000,- aan gas en elektra verbruikt en voor € 160,- aan water (dit ligt in lijn met het gemiddelde verbruik per kamer). Het internetabonnement kostte € 40,- per maand, wat inhoudt dat de totale kosten voor internet in 2016 € 480,- bedroegen.

Dit leidt tot de volgende afrekening:

Gas/elektra; € 1.000,- gedeeld door 4 personen = € 250,-
Water; € 160,- gedeeld door 4 personen = € 40,-
Internet; € 480,- gedeeld door 4 personen = € 120,-
Totaal verschuldigd in 2016 € 410,-

Lisa heeft in 2016 twaalf keer een voorschotbedrag van € 120,- aan haar verhuurder betaald. Dit betreft in totaal een bedrag van € 1.440,-. Zij heeft maar voor € 410,- verbruikt, wat inhoudt dat Lisa recht heeft op teruggave van een bedrag van € 1.440,- minus € 410,- is € 1.030,- in totaal.

Wil jij de teveel betaalde servicekosten terug?

Heb jij geen afrekening van je verhuurder gekregen, of heb je wel een afrekening gekregen en vraag jij je af of deze wel klopt? Laat ons jou helpen! Maak een kosteloze en vrijblijvende afspraak via onze online afspraakplanner.

Maak een afspraak

Leave a Reply

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.