Voorkom een huurverhoging

Maak bezwaar tegen een voorstel tot huurverhoging

In beginsel mag je verhuurder je huurprijs niet verhogen. Dit mag alleen als je kale huurprijs op of beneden het wettelijk toegestane maximum ligt. Als je huurprijs al hoger is dan toegestaan, mag de huur uiteraard niet nóg hoger worden. Bereken je maximaal toegestane huurprijs via onze online huurcheck 

De overheid heeft bepaald dat je huurprijs slechts één keer per twaalf maanden mag worden verhoogd met een wettelijk vastgesteld percentage. Voor juli 2018 betreft het basispercentage voor huurders van kamers 2,9% en voor huurders van appartementen is het percentage 3,9% of 5,4% afhankelijk van je inkomen. Een voorstel tot huurverhoging dient minimaal twee volledige maanden van te voren naar je te worden verstuurd. Het voorstel moet je oude kale huurprijs vermelden en de nieuwe kale huurprijs. Ook dient het verhogingspercentage te worden vermeld en het bedrag van de verhoging. Ten slotte moet in het voorstel worden vermeld hoe je bezwaar kunt maken. Voldoet jouw voorstel niet aan deze vereisten? Dan hoef je de verhoging niet te betalen.

Maak bezwaar tegen een huurverhoging via dit formulier. Vergeet niet om een kopie te maken voor je eigen administratie.

Je kunt bezwaar maken tegen een voorstel tot huurverhoging:
– als het voorstel niet aan de wettelijke vereisten voldoet;
– als je huurprijs dan hoger wordt dan het wettelijke maximum óf;
– als er een tijdelijke huurverlaging is uitgesproken of er een procedure loopt in verband met onderhoudsgebreken.

Nadat je bezwaar hebt gemaakt, hoef je de huurverhoging niet te betalen.

Als je niet zeker weet of je de huurverhoging wel of niet moet betalen, neem dan contact met ons op voor een gratis afspraak. Wij helpen je graag met het bezwaar tegen de verhoging van de huur en misschien kunnen we je zelfs helpen aan een huurverlaging.

Maak een afspraak