Huuropzegging door de verhuurder

Wanneer mag een verhuurder de huur opzeggen?

Huuropzegging door de verhuurder

In welke gevallen mag een verhuurder de huur eigenlijk opzeggen? En kan hij je zomaar op straat zetten? Je leest het in de blog van deze maand.

Een verhuurder mag een huurder niet zomaar uit een huurwoning zetten. Huurders worden wettelijk beschermd tegen het opzeggen van de huur door de verhuurder. Zo zijn er tal van vereisten waaraan moet worden voldaan voordat de verhuurder rechtsgeldig kan en mag opzeggen. Zo geldt er te allen tijde een opzegtermijn van minimaal drie maanden, dient de huur per aangetekende brief te worden opgezegd én dient de verhuurder een rechtsgeldige opzeggingsgrond te hebben voor de huuropzegging.

Zo geldt er te allen tijde een opzegtermijn van minimaal drie maanden, dient de huur per aangetekende brief te worden opgezegd én dient de verhuurder een rechtsgeldige opzeggingsgrond te hebben voor de huuropzegging.

Opzegtermijn van drie maanden

Een verhuurder dient de huurovereenkomst minimaal drie maanden voor de beoogde einddatum op te zeggen. Daar komt één maand bij voor elk jaar dat de huurder reeds in de woonruimte heeft gewoond, met een maximum van zes maanden. Een huuropzegging waarbij een huurder na twee weken moet verhuizen, is dus niet geldig.

Per aangetekende brief

De huurovereenkomst moet worden opgezegd per aangetekende brief. Als er meerdere huurders op de huurovereenkomst staan vermeld, dient aan elk van hen afzonderlijk de huur te worden opgezegd.

Opzeggingsgrond vermelden

In de opzeggingsbrief dient de verhuurder voorts de grond te vermelden die tot de huuropzegging heeft geleid. Slechts als er sprake is van één van de in de wet genoemde opzeggingsgronden, kan de huur daadwerkelijk worden beëindigd. Hierbij onderscheiden wij in beginsel vier opzeggingsgronden:

  1. De huurder gedraagt zich niet als goed huurder.Denk daarbij aan een huurder die drie maanden huurachterstand heeft of een huurder die hard drugs dealt en ernstige overlast veroorzaakt. Het moet hierbij gaan om een zware vorm van slecht huurderschap. Één of twee keer te laat huur betalen zal niet snel leiden tot een geldige huuropzegging.
  2. De verhuurder heeft de woning dringend nodig voor eigen gebruikVan deze opzeggingsgrond is bijvoorbeeld sprake in die situatie waarbij de verhuurder, tevens eigenaar twee woningen heeft en zijn andere woning is door een brand verwoest. Of een pand dat zó dringend gerenoveerd moet worden zodat niet gewacht kan worden totdat de huurder is verhuisd. Verkoop van een woning is geen dringend eigen gebruik (de nieuwe eigenaar neemt automatisch alle huurcontract over).
  3. De verhuurder wil een bestemmingsplan van de gemeente verwezenlijkenIndien de gemeente het gehuurde een winkelbestemming heeft gegeven, en de verhuurder wil een winkelpand beginnen in de woonruimte, dan kan hij de huurovereenkomst in beginsel opzeggen. Hiervan zal echter niet vaak sprake zijn, omdat de meeste woningen ook een woonbestemming hebben.
  4. De huurder stemt niet in met een redelijk voorstel om een nieuwe huurovereenkomst aan te gaan
    Deze opzeggingsgrond geldt vooral voor zelfstandige woonruimten. Denk hierbij aan de situatie waarbij de verhuurder in overleg met een huurder de woonruimte extra isoleert. Door de isolering wordt het woongenot verhoogd, en is het in sommige situaties redelijk om de huur aan te passen.

Zes weken reactietijd

Ten slotte dient de brief te vermelden dat de huurder zes weken de tijd heeft om in te stemmen met het voorstel tot huuropzegging. Als de huurder niet met dit voorstel instemt of indien hij/zij niet reageert, dan dient de verhuurder de kantonrechter toestemming te vragen tot huuropzegging. Slechts indien de rechter van mening is dat er sprake is van een rechtsgeldige opzeggingsgrond, zal de huurovereenkomst daadwerkelijk worden beëindigd

Kortom, indien een huurder elke maand netjes zijn huur betaalt, zal er niet snel sprake zijn van een geldige opzeggingsgrond!

Heb jij een huuropzegging ontvangen, maar wil je niet verhuizen? Neem dan gerust vrijblijvend contact op met Frently.

Maak een afspraak

Leave a Reply

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.