Help! Mijn verhuurder wil mijn woning renoveren

Kan ik hier wat tegen doen?

Help! Mijn verhuurder wil mijn woning renoveren

Je hebt het naar je zin in je woning en opeens krijg je een brief van de verhuurder waarin hij aangeeft dat hij het huis dat je huurt gaat verbouwen. Moet je hier altijd mee akkoord gaan? Of heb je hier zelf iets tegen in te brengen?

Renovatie of dringende werkzaamheden?

Voor het antwoord op de vraag of je als huurder mee moet werken aan een verbouwing, dienen we eerst te bezien of de werkzaamheden die de verhuurder wenst uit te voeren zien op renovatie of dat deze zien op dringende werkzaamheden. Als er dringende werkzaamheden aan het gehuurde uitgevoerd moeten worden, moet de huurder toestaan dat de verhuurder deze werkzaamheden uitvoert. Bij renovatie hangt dit in beginsel af van de vraag of het voorstel dat de verhuurder doet redelijk is.

Dringende werkzaamheden

Onder dringende werkzaamheden verstaan we de werkzaamheden die niet zonder nadeel tot na het einde van de huurovereenkomst kunnen worden uitgesteld. Onder deze werkzaamheden valt bijvoorbeeld ook groot onderhoud. Groot onderhoud is het repareren van ernstige onderhoudsgebreken.

Renovatie

We spreken van renovatie of woningverbetering als de door de verhuurder aangebrachte voorzieningen tot meer huurgenot leiden, terwijl de plaats, de functie en de omvang van de gehuurde woning gelijk blijven. De regels omtrent renovatie zijn van toepassing op werkzaamheden die de huurwoning verbeteren en vernieuwen. Onder renovatie wordt ook gedeeltelijke vernieuwing door verandering en toevoeging als sloop van het gehuurde met vervangende nieuwbouw verstaan.

Als een verhuurder wil renoveren, kan dat op twee verschillende manieren. De verhuurder kan ofwel een redelijk voorstel doen aan de huurder met voortzetting van de huurovereenkomst ofwel de huurovereenkomst opzeggen op de grond dat hij de woonruimte dringend nodig heeft voor eigen gebruik (in de vorm van renovatie). Opzegging van de huurovereenkomst is erg ingrijpend en is alleen toegestaan onder bepaalde voorwaarden.

Renovatie met voortzetting huurovereenkomst – Een redelijk voorstel?

Uitgangspunt van de wettelijke regels omtrent renovatie is dat de verhuurder aan de huurder een redelijk voorstel dient te doen. Dit voorstel dient schriftelijk aan de huurder te worden voorgelegd. Het voorstel moet daarnaast de bedoelingen van de verhuurder weergeven. Een voorstel moet in ieder geval voldoende duidelijk zijn en rekening houden met de belangen van de huurder en de verhuurder. Enkel indien het voorstel redelijk is, hoef je hiermee in te stemmen.

Of een voorstel redelijk is, hangt af van:

  • de aard van de werkzaamheden;
  • de noodzaak van de medewerking van de huurder;
  • de financiële consequenties voor de verhuurder;
  • de huurprijsverhoging voor de huurder;
  • de mogelijkheid van een vervangende woning voor de huurder en;
  • de overige omstandigheden van het geval.

Als de huurder een renovatievoorstel niet accepteert, dient de verhuurder dit voorstel voor te leggen aan de rechtbank. De rechter zal het voorstel vervolgens beoordelen. In zo’n procedure moet de verhuurder stellen en bewijzen waarom zijn voorstel redelijk is.

Renovatie met beëindiging huurovereenkomst – Geldige opzeggingsgrond?

Een verhuurder mag een huurovereenkomst alleen op grond van een aantal in de wet genoemde redenen opzeggen. Één van deze opzeggingsgronden is opzegging vanwege dringend eigen gebruik, waar renovatie ook onder valt. Niet iedere renovatie rechtvaardigt echter een beëindiging van de huurovereenkomst.

Verhuiskostenvergoeding

Je hebt recht op een verhuiskostenvergoeding als je moet verhuizen omdat je woning wordt gesloopt of gerenoveerd. De verhuiskostenvergoeding is bedoeld als tegemoetkoming in de verhuis- en inrichtingskosten. De minimale verhuiskostenvergoeding is bij wet bepaald en bedraagt per 16 februari 2018 € 5.993,- voor zelfstandige woningen. Voor kamers geldt geen minimumbedrag, omdat de verhuiskosten en herinrichtingskosten van kamers over het algemeen lager zijn.

“De minimale verhuiskostenvergoeding is bij wet bepaald en bedraagt per 16 februari 2018 € 5.993,- voor zelfstandige woningen.”

Wil jouw verhuurder je woning renoveren, maar ben je het hier niet mee eens? Neem dan gerust vrijblijvend contact op met Frently.

Maak een afspraak

Leave a Reply

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.