FAQ

Vind het antwoord op de meest gestelde vragen online

Openingstijden

Wat zijn de openingstijden van Frently?

Onze openingstijden zijn als volgt:
Maandag Huurchecks op afspraak
Dinsdag 10.00u. – 17.00u.
Woensdag Huurchecks op afspraak
Donderdag 10.00u. – 17.00u.
Vrijdag 10.00u. – 17.00u.
Zaterdag Gesloten
Zondag Gesloten

Op maandag en woensdag kun je een afspraak maken voor een huurcheck. We komen dan bij jou thuis langs om je maximale huurprijs te berekenen. Op dinsdag, donderdag en vrijdag is ons kantoor geopend van 10.00u. tot 17.00u.

Maak een afspraak

Heb je een dringende vraag? In dat geval mag je ook zonder afspraak langskomen. Houd dan wel rekening met de mogelijkheid dat je wellicht even moet wachten.

Kan ik een afspraak maken?

Ja, je kunt altijd een afspraak maken met Frently. Een afspraak is kosteloos en vrijblijvend.

Wij voeren huurchecks uit bij huurders thuis op maandag en woensdag. Op dinsdag en vrijdag kun je een afspraak maken op ons kantoor via de online afspraakplanner.

Maak een afspraak

Huurverlaging

Hoe kan Frently mijn huur verlagen?

Je huurprijs bestaat uit twee onderdelen, namelijk de kale huur en een voorschotbedrag voor de servicekosten.

1. Verlaging van de kale huurprijs op grond van het puntensysteem
De kale huur is het bedrag dat je betaalt voor het gebruik van je woonruimte (de grootte en de voorzieningen). Volgens de wet mag een verhuurder niet méér kale huur vragen dan de wettelijk vastgestelde maximale huurprijs van jouw woonruimte. Deze maximum huurprijs wordt berekend aan de hand van een puntensysteem. Afhankelijk van de oppervlakte en voorzieningen die aanwezig zijn in je woning krijg je meer of minder punten. Bij een bepaald puntenaantal, hoort een bepaalde prijs.

Betaal je op dit moment meer huur dan op grond van de wet is toegestaan, dan heb je recht op verlaging van je kale huurprijs.

2. Terugvorderen van te veel betaalde servicekosten
Naast de kale huurprijs betalen de meeste huurders ook nog een voorschot voor de servicekosten. Servicekosten zijn alle kosten die je betaalt bovenop de kale huurprijs. Denk hierbij aan gas, water, elektriciteit, meubilering, televisie en/of/internet. Je verhuurder is verplicht om elk jaar een overzicht van de werkelijk gemaakte kosten te sturen. Heb je te veel betaald? Dan dien je het te veel betaalde bedrag terug te krijgen. Gemiddeld gezien hoor je voor een kamer € 50,- voor gas, water en elektra te betalen en voor een appartement ongeveer € 80,-.

Als je verhuurder nooit een afrekening heeft gestuurd, dan kan Frently de te veel betaalde servicekosten voor je terugvorderen (ook nadat je bent verhuisd).

3. Verlaging van de kale huurprijs in verband met gebreken
Je verhuurder is verplicht om gebreken aan je woonruimte binnen een redelijke termijn (meestal zes weken) te verhelpen. Doet hij dit niet, dan heb je minder woongenot en dus recht op een tijdelijke verlaging in verband met gebreken. Veel voorkomende gebreken zijn: je kamer is niet afsluitbaar, je hebt last van lekkage of schimmel in de badkamer, er is geen ventilatie in het toilet of er ontbreekt een trapleuning.

Frently kan je huurprijs tijdelijk verlagen tot 20%, 30% of 40% van je huidige huurprijs als je verhuurder de aanwezige gebreken niet herstelt. Zodra de gebreken zijn verholpen, zal de huurprijs weer worden verhoogd tot de oorspronkelijke huurprijs.

4. Splitsing en verlaging van de all-in huurprijs
Een huurprijs dient altijd te bestaan uit een kale huurprijs en een voorschotbedrag voor de servicekosten. Soms vraagt een verhuurder één bedrag zonder deze twee onderdelen uit te splitsen (een zgn. All-in prijs). All-in huurprijzen zijn bij de wet verboden omdat je bij een all-in huur niet kunt toetsen of de kale huurprijs te hoog is en/of je te veel servicekosten hebt betaald.

Als je een all-in huurprijs betaalt, kan Frently ervoor zorgen dat je huur wordt gesplitst en verlaagd. Je huurprijs wordt dan 55% van je huidige huurprijs en je voorschot voor de servicekosten wordt dan vastgesteld op 25% van je huidige huurprijs.

Maak een afspraak

Hoe werkt zo’n huurverlagingsprocedure?

1. Huurcheck
Voordat we je huurprijs kunnen verlagen, vragen we je om een afspraak te maken voor een gratis en vrijblijvende huurcheck. Zo’n huurcheck vindt plaats bij je thuis. Tijdens deze huurcheck meten we je woonruimte op en berekenen we wat de maximaal toegestane huurprijs is.

2. Afspraak op kantoor
Als uit de huurcheck blijkt dat we je huur kunnen verlagen, volgt er een afspraak op kantoor. Tijdens de afspraak wordt de overeenkomst tussen jou en Frently besproken en ondertekend. Je dient een geldig legitimatiebewijs en je huurcontract mee te nemen naar de afspraak op kantoor.

Maak een afspraak

3. Brief aan verhuurder
Woon je reeds langer dan zes maanden in je woonruimte en betreft het een verlaging van de kale huurprijs, dan sturen we je verhuurder eerst een brief. In deze brief verzoeken we je verhuurder om de huurprijs vrijwillig te verlagen en/of vragen we hem de gebreken aan de woonruimte binnen zes weken te verhelpen. Woon je nog geen zes maanden in je woonruimte of betreft het een servicekostenprocedure, dan wordt deze stap overgeslagen.

4. Aanbrengen van je procedure bij de Huurcommissie
Repareert je verhuurder de gebreken niet, gaat hij niet akkoord met het voorstel tot huurverlaging en/of woon je minder dan zes maanden in je woonruimte? Dan dienen we je verzoek in bij de Huurcommissie.

5. Onderzoek
Vervolgens zal er een onderzoek in je woonruimte worden gepland. Tijdens dit onderzoek zal een medewerker van de Huurcommissie je woonruimte nogmaals opmeten en/of foto’s maken van de geconstateerde gebreken. Dit onderzoek duurt ongeveer 10-15 minuten. Uiteraard is Frently hierbij ook aanwezig.
Betreft het een servicekostenprocedure? Dan wordt dit onderzoek intern verricht en blijft een onderzoek in de woonruimte achterwege.

6. Zitting
De volgende stap betreft de zitting bij de Huurcommissie. Tijdens deze zitting wordt je zaak mondeling behandeld ten overstaan van de commissie. Een medewerker van Frently is tijdens de zitting aanwezig om je zaak te bepleiten. Je hoeft zelf niet aanwezig te zijn, maar dat mag natuurlijk wel.

7. Uitspraak
Zo’n vier tot zes weken na de zitting zal de Huurcommissie een uitspraak doen en oordelen of het redelijk is om je huurprijs te verlagen. De uitspraak wordt schriftelijk gedaan en via de email naar je toegezonden.

8. Terugvorderen huur/servicekosten
De laatste stap betreft het terugvorderen van het geld dat je te veel hebt betaald. Frently stuurt je verhuurder een brief met daarin een betalingstermijn van 14 dagen. Betaalt de verhuurder niet, dan zullen we je zaak aanbrengen bij de rechtbank om op die manier toch je geld terug te krijgen.

9. Factuur en afronding procedure
Nadat je te veel betaalde huur en/of servicekosten door je verhuurder zijn terugbetaald, zullen we je de factuur toesturen van de door ons verrichte werkzaamheden.

Hoe lang duurt het voordat mijn huur is verlaagd?

Woon je minder dan zes maanden in je woonruimte, dan zal je huurprijs worden verlaagd vanaf de eerste maand van je huurcontract.

Woon je reeds langer dan zes maanden in je woonruimte, dan wordt je huurprijs verlaagd vanaf de toekomst. Bij een huurverlaging in verband met gebreken geldt de verlaging vanaf de eerste van de maand nadat de gebreken bij de verhuurder bekend zijn geworden. Bij een verlaging op grond van het puntensysteem, gaat de verlaging twee maanden in de toekomst in.

Over het algemeen duurt een procedure zo’n vier tot zes maanden. De doorlooptijd van de procedure hangt af van de beschikbaarheid en planning van de Huurcommissie, maar ook van de medewerking van je verhuurder. Uiteraard zullen de reeds door jou te veel betaalde huur voor je terugvorderen.

Ik ga verhuizen. Geldt de huurverlaging ook voor de nieuwe huurder van mijn woonruimte?

Nee. De uitspraak van de Huurcommissie geldt als nieuwe overeenkomst tussen jou en je verhuurder. De overeenkomst tussen een nieuwe huurder en verhuurder staan daar los van. Als de nieuwe huurder ook een huurverlaging wil, dient hij hiervoor een aparte procedure te starten. Wel is het zo dat deze procedure over het algemeen wat sneller verloopt omdat de gegevens van de woonruimte al bij ons en bij de Huurcommissie bekend zijn.

Krijg ik mijn te veel betaalde huur terug van mijn verhuurder?

Als je een procedure start binnen de eerste zes maanden van je huurcontract, dan kunnen we je huurprijs met terugwerkende kracht verlagen. In dat geval zorgen wij ervoor dat je alle huur die je tot nu toe te veel hebt betaald, van je verhuurder terugkrijgt.

Start je een procedure nadat je de woonruimte reeds zes maanden hebt gehuurd, dan kunnen we je huurprijs verlagen vanaf twee maanden in de toekomst. Te veel betaalde huur krijg je in dat geval niet meer terug. Wel kan het zo zijn dat je te veel servicekosten hebt betaald. Servicekosten kunnen we ook voor de jaren 2016, 2017 en 2018 voor je terugvorderen.

Eindafrekening servicekosten

Mijn huisbaas heeft mij een eindafrekening servicekosten gestuurd en wil dat ik hem geld betaal. Moet ik bijbetalen?

Veel verhuurders vragen naast de kale huurprijs ook een maandelijks bedrag voor de servicekosten. Servicekosten zijn alle kosten die je betaalt voor bijkomende leveringen en diensten. De meest voorkomende servicekosten zijn gas, elektriciteit, water, internet, TV, stoffering en meubilering. Servicekosten zijn altijd bedoeld als voorschotbedrag. Elke maand betaal je een bepaald bedrag aan je verhuurder. Aan het einde van elk kalenderjaar dient je verhuurder vervolgens te berekenen hoeveel je daadwerkelijk hebt verbruikt. Deze eindafrekening servicekosten dient je verhuurder uiterlijk binnen zes maanden na het einde van het jaar te verstrekken, dus uiterlijk op 30 juni.

Indien blijkt dat je te veel voorschotten hebt betaald, heb je recht op terugbetaling van het te veel betaalde bedrag. Maar het geldt ook andersom: indien blijkt dat je te weinig voorschotten hebt betaald, dan dien je het te weinig betaalde bedrag aan je verhuurder te betalen.

Heb jij een afrekening ontvangen en twijfel je over de juistheid hiervan? Vraag de onderliggende nota’s bij je verhuurder op en maak een afspraak met Frently om de afrekening te controleren.

Maak een afspraak

Huurverhoging

Mag mijn huisbaas mijn huur verhogen?

In beginsel mag je verhuurder je huurprijs niet verhogen. Dit mag alleen als je huurprijs op of beneden het wettelijk toegestane maximum ligt. Als je huurprijs al hoger is dan toegestaan, mag de huur uiteraard niet nóg hoger worden. Bereken je maximaal toegestane huurprijs via onze online huurcheck.

De overheid heeft bepaald dat je huurprijs slechts één keer per twaalf maanden mag worden verhoogd met een wettelijk vastgesteld percentage. Voor juli 2018 betreft het basispercentage voor huurders van kamers 2,9% en voor huurders van appartementen is het percentage 3,9% of 5,4% afhankelijk van je inkomen.

Kan ik bezwaar maken tegen de voorgestelde huurverhoging?

Je kunt bezwaar maken tegen een voorstel tot huurverhoging als:
– het voorstel niet aan de wettelijke vereisten voldoet;
a. Het voorstel dient minimaal twee maanden van te voren naar je te worden verstuurd;
b. Het voorstel moet je oude kale huurprijs vermelden en de nieuwe kale huurprijs;
c. Ook dient het verhogingspercentage te worden vermeld en het bedrag van de verhoging;
d. Ten slotte moet in het voorstel worden vermeld hoe je bezwaar kunt maken.
– je huurprijs dan hoger wordt dan het wettelijke maximum;
– er een tijdelijke huurverlaging is uitgesproken of er een procedure loopt in verband met onderhoudsgebreken.

Hoe maak ik bezwaar tegen een voorstel tot huurverhoging?

Via dit formulier maak je bezwaar tegen het voorstel tot huurverhoging. Nadat je het formulier naar de verhuurder hebt verzonden, vindt de huurverhoging geen doorgang. Als de verhuurder je huur ondanks je bezwaar toch wenst te verhogen, moet hij aan de Huurcommissie vragen of het voorstel tot huurverhoging redelijk is. Pas als de Huurcommissie uitspraak heeft gedaan en de verhoging redelijk heeft geacht, moet je de huurverhoging betalen.

Ik heb een herinnering/aanmaning/incassobrief ontvangen van mijn verhuurder. Wat moet ik doen?

Als je bezwaar hebt gemaakt tegen het verhogingsvoorstel, dan kun je de brief negeren. De verhuurder dient in dat geval de Huurcommissie te vragen om de voorgestelde huurverhoging te beoordelen. Pas als de Huurcommissie heeft geoordeeld dat de verhoogde huurprijs redelijk is, wordt de verhoging doorgevoerd.

Als je geen bezwaar hebt gemaakt en de huurverhoging niet hebt betaald, dan geldt het volgende:
Indien het verhogingsvoorstel per aangetekende post is verstuurd, dan moet jij als huurder de Huurcommissie vragen om het verhogingsvoorstel te toetsen op redelijkheid. Pas als de Huurcommissie heeft geoordeeld dat het voorstel redelijk is, moet je de verhoging (met terugwerkende kracht) betalen.
Indien het verhoginsgvoorstel niet per aangetekende post is verstuurd, en de herinneringsbrief evenmin, dan kun je de herinnering/aanmaning/incassobrief negeren. Als de verhuurder binnen drie maanden alsnog een aangetekende herinneringsbrief stuurt, dan moet jij als huurder de Huurcommissie vragen om het verhogingsvoorstel te toetsen op redelijkheid. Pas als de Huurcommissie heeft geoordeeld dat het voorstel redelijk is, moet je de verhoging (met terugwerkende kracht) betalen.

Hulp nodig?

Maak een afspraak

Huuropzegging

Kan mijn huisbaas mijn huur opzeggen omdat ik mijn huur wil verlagen?

Nee, dat is absoluut onmogelijk. Je verhuurder kan de huur slechts opzeggen als hij een wettelijke opzeggingsgrond heeft en deze opzeggingsgrond moet door hem worden aangetoond.

Wanneer mag mijn huisbaas mijn huur opzeggen?

Je huisbaas kan je huurovereenkomst alleen opzeggen als hij een geldige opzeggingsgronden heeft. Dit moet hij minimaal drie maanden van te voren per aangetekende brief aan je laten weten. Hieronder tref je de vier belangrijkste opzeggingsgronden:

– je gedraagt je niet als een goed huurder (bijv. als je drie maanden huurachterstand hebt of je hebt een wietplantage op zolder. Let op! Een paar keer te laat huur betalen maakt je nog geen slechte huurder)

– je verhuurder heeft je woonruimte dringend nodig voor eigen gebruik (bijv. als hij twee woningen heeft en zijn eigen woning is uitgebrand en daardoor onbewoonbaar geworden)

– De bestemming van je woonruimte verandert en de verhuurder wil die bestemming verwezenlijken (bijv. je woont midden in het centrum en de bestemming van je woonruimte is eigenlijk een winkelpand en de verhuurder wil daar een winkel beginnen).

– De verhuurder van een appartement doet een redelijk voorstel dat niet gaat over je huur of servicekosten, en jij weigert dit voorstel. (bijv. hij wil de badkamer compleet renoveren en biedt een royale financiële compensatie voor die drie dagen dat je de badkamer niet kan gebruiken. Bovendien gaat de huur niet omhoog.)

Ik heb een contract voor 12 maanden. Kan ik mijn huur eerder opzeggen?

Als je een contract hebt getekend voor bepaalde tijd dan betekent dit dat je voor 12 maanden huur moet betalen. In beginsel kan je de huur daarom niet eerder opzeggen. De enige uitzondering betreft die waarbij de verhuurder instemt met een eerdere beëindiging van het huurcontract.

Heb je een tijdelijke huurovereenkomst, dan kun je het huurcontract altijd opzeggen met inachtneming van de opzegtermijn. Deze termijn is doorgaans één maand.

Voor niet-juristen is het vaak erg lastig om te bepalen of je een contract voor bepaalde tijd hebt of een zgn. tijdelijk contract. Weet je niet zeker wat voor soort contract je hebt? Maak gerust een afspraak op ons kantoor om te bezien welk type contract jij hebt.

Maak een afspraak

Onderhuur

Mag ik mijn kamer onderverhuren?

Het onderverhuren van je studentenkamer is slechts toegestaan met toestemming van je verhuurder. We raden je aan om deze toestemming schriftelijk vast te leggen, bijvoorbeeld in een email. Voor appartementen geldt een andere regeling. Voor het verhuren van een deel van je appartement (bijvoorbeeld een kamer) heb je geen toestemming nodig, tenzij onderhuur in je huurcontract uitdrukkelijk is uitgesloten.

Hebben jullie een standaard onderhuurcontract voor mij?

De Gemeente Amsterdam heeft een standaard huurcontract online geplaatst die je kunt gebruiken. We raden je aan om de overeenkomst samen met de onderhuurder in te vullen en niet zomaar zelf wijzigingen aan te brengen.

Mijn procedure

Wat is de status van mijn procedure?

Omtrent de status van je procedure zullen we je per email op de hoogte houden. Als je al een tijdje niets van Frently hebt gehoord, betekent dit dat we geen nieuws hebben. In de laatste email kun je lezen wat de volgende stap is en hoe lang het ongeveer zal duren voordat we weer contact met je opnemen.

Kan ik de overeenkomst met Frently beëindigen?

Ja, het is mogelijk om de overeenkomst met Frently te beëindigen. Houd er wel rekening mee dat aan het beëindigen van de overeenkomst kosten zijn verbonden vanwege het feit dat we reeds werkzaamheden voor je hebben verricht. Overweeg je om de procedure te stoppen? In dat geval raden we je aan eerst even een afspraak te maken zodat voor beide partijen duidelijk is hoe de zaak zal worden afgerond. Voor de exacte voorwaarden en vergoeding, verwijzen we naar de overeenkomst van opdracht die we samen hebben ondertekend.

Ik heb de uitspraak ontvangen, maar mijn verhuurder wil niet betalen.

Als je verhuurder niet heeft betaald naar aanleiding van onze terugvorderingsbrief, dan sturen we hem/haar een laatste sommatie. Als ook na deze brief de betaling uitblijft, dan zullen we je procedure naar de rechtbank brengen. Let op! Hiervoor hebben we de volgende gegevens van je nodig: Je BSN, huidige woonadres en een kopie van je legitimatiebewijs (paspoort of identiteitskaart). Heb je nog niet alle gegevens aangeleverd, dan raden we aan om een afspraak te maken en/of de gegevens te mailen naar info@frently.nl.

Registratie bij de Gemeente Groningen

Ben ik verplicht om mij te registreren bij de gemeente?

Voor niet-Nederlanders geldt dat je binnen vijf werkdagen na je aankomst in Nederland naar de gemeente moet gaan. Als jij je niet houdt aan deze inschrijvingstermijn, kan de gemeente een boete opleggen. Ook voor Nederlanders geldt dat zij verplicht zijn zich in te schrijven op hun daadwerkelijke woonadres.

Een verhuurder kan je niet verbieden om je te registreren op het adres van de gehuurde woonruimte.

Maak een afspraak bij de Gemeente Groningen via deze link.

Over Frently

Wat zijn de kosten van Frently's diensten?

Heb jij een huur gerelateerde vraag? Onze adviezen omtrent je huurcontract of omtrent een probleem met je verhuurder zijn geheel gratis.

De overige tarieven vindt je op onze tarievenpagina.

Werken jullie ook buiten Groningen?

Wij kunnen helaas geen huurders adviseren en bijstaan buiten de stad Groningen. Wel kun je terecht bij een aantal andere huurdersbelangenorganisaties:

Stichting Woon! Amsterdam
T 020 523 0130
E centrum@wooninfo.nl

Huurteams Nijmegen
T 06 242 474 73
E info@huurteamsnijmegen.nl

Huurteam Rotterdam en Schiedam
T 010 214 27 99
E info@huurteamrotterdam.nl

Huurteam Utrecht
T 085 273 49 33
E info@huurteam-utrecht.nl

Staat het antwoord op jouw vraag er niet bij? Neem contact met ons op!